TEAM

Yuko Shimomura

Asako Mitomo

Rika Tajima

Luna Nakaya

Asuka Nakamura

Seiko Ushiki

Ayana Morita

Sayaka Misu

Chinami Kurata