TEAM

Yuko Shimomura

Asako Mitomo

Rika Tajima

Luna Nakaya

Seiko Ushiki

Ayana Morita

Chinami Kurata

Yukiko Ide

Ayano Ohzu

Yu Sato

Rina Takaragi

Aika Morino

Midori Oshima