TEAM

MEN

 • Shimakata “PUT” Keisuke
 • Nakamura Koudai
 • Kogure Burai
 • Jimbo Kenichi
 • Yamamoto Atsushi
 • Shu Ohno
 • Ooiwane Masataka
 • Sakurai Kouta
 • Aso Yuihito
 • Monoi Tsukasa
 • Saruya Yoshiaki
 • Sakurai Toshikazu
 • Hoshino Yoshikazu
 • Kobayashi Ryouhei
 • Shigemori Akihiro
 • Kikuchi Masaki
 • Nozaki Kentaro
 • Akamae Yoshiaki

WOMEN

 • Mitomo Asako
 • Sudo Emi
 • Nishikawa Manami
 • Kubota Haruka