TEAM

MEN

 • Kabeta Ryuichi
 • Aso Yuihito
 • Monoi Tsukasa
 • Teddy Koo
 • Saruya Yoshiaki
 • Sakano Hiroki
 • Sakurai Toshikazu
 • Hoshino Yoshiyuki
 • Kobayashi Ryouhei
 • Shigemori Akihiro
 • Wada Shikaru
 • Munakata Kei
 • Tennmoku Tsubasa
 • Kikuchi Masaki
 • Ookubo Tommy
 • Nozaki Kentaro
 • Jimbo Kenichi

WOMEN

 • Mitomo Asako
 • Taniue Kanako
 • Sudo Emi
 • Kobashi Keiko
 • Ozaki Azu
 • Iwasaki Hanako
 • Aoki Yumi
 • Sawada Keiko